Disclaimer

Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. Remon Groep is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door Remon Groep niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Remon Groep is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Remon Groep, rechthebbenden of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Remon Groep worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op deze website en de daaraan verbonden Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.