De aanleiding

Eenmaal terug uit New York, zijn tweede marathon in deze metropool, leefde eind 2009 bij Remon het idee om een boek te schrijven. Veel familieleden, vrienden, bekenden en ook zakenrelaties stelden hem regelmatig de vraag: ‘Hoe was het in den vreemde?’ En ook de opmerking: ‘Je zou er een boek over kunnen schrijven’, hoorde hij vaak. Waarom ook niet?, dacht Remon.

Theo Sprong, freelance journalist van Het Kontakt, had hem al twee keer geïnterviewd voor de krant. De eerste keer na de marathon in Tanzania en ook na zijn terugkomst uit Antarctica. Toen Theo hem eind november 2009, naar aanleiding van zijn tweede marathon in New York, voor de derde keer interviewde stelde Remon hem de vraag eens na te denken hem te helpen met het schrijven van een boek.

Met het boek, dat 14 januari 2011 officieel werd gepresenteerd, heeft Remon absoluut niet de bedoeling om te laten zien hoe goed hij is of hoe geweldig hij het allemaal heeft gedaan. Wel is hij trots op hetgeen Mari en hij samen hebben bereikt. Remon is niet iemand, die zegt: ‘Kijk mij eens’. Maar met improviseren, doorzetten en in jezelf blijven geloven, is hij wel waar hij nu is. Als sporter, maar ook als ondernemer. Want in de beginjaren ging het beslist niet van een leien dakje. Het was hard werken en nadenken op welke manier het sportcentrum en later het partycentrum kon blijven voortbestaan.

In het boek is de link met het bedrijfsleven duidelijk neergezet. Ook in je werk moet je plannen, goed je zaken voorbereiden en dan pas beginnen aan een volgende klus. Met het lopen van marathons en reizen is dat, volgens Remon, niet anders. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt trouwens ook voor het schrijven van een boek, dat heeft Remon in 2010 wel ervaren.

Met het boek “7 continenten, 18 marathons” wil hij graag zijn ervaringen als marathonloper delen met mensen, die altijd geïnteresseerd waren en zijn in zijn belevenissen. Maar Remon wil zijn ervaringen ook delen met startende ondernemers of collega-ondernemers, met sporters en bekenden.

Met het boek (oplage van 2000 exemplaren) wil Remon ook lezingen houden en vertellen over de overeenkomsten tussen sporten en ondernemen. Ondernemen is topsport bedrijven, dat weet Remon inmiddels wel.

In zijn boek beschrijft hij de belangrijke kernpunten in de afgelopen periode als ondernemer als volgt:

  • Geld is een middel en geen doel;
  • Blijf je goede relaties trouw;
  • Laat je door mensen met kennis adviseren maar beslis altijd zelf;
  • Zoek naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning;
  • Blijf altijd in jezelf geloven;
  • Kies altijd voor kwaliteit en doe daarin geen concessies;
  • Ga altijd af op je intuïtie;
  • Praat veel met ondernemers en doe er zelf je voordeel mee;
  • Zorg dat het thuisfront ook achter je onderneming staat;
  • Blijf altijd jezelf.

In zijn voorwoord in het boek, wenst Remon de lezers veel lees- en kijkplezier. Hij hoopt dat de lezers genieten van de mooie verhalen, de prachtige foto’s en leren van zijn levensverhaal.

Na het uitbrengen van het boek heeft Remon heel veel positieve reacties ontvangen. Van mensen die hem al goed kenden, zoals familie en vrienden. De verhalen precies beschreven, zoals Remon is, leeft en denkt. Relatieve vreemden, bijvoorbeeld zakenrelaties, kregen een andere kijk op de persoon Remon van Goolen en begrepen dat hij meer deed dan alleen een marathon lopen.

Remon vond het uitbrengen van een boek bijzonder spannend. Aan de ene kant de reacties van de mensen, die het boek gelezen hebben. En aan de andere kant de spanning of het boek wel wordt verkocht. Remon blijft ondernemer, hij wil toch weten hoe de verkoopcijfers zijn. Het mooiste compliment vindt hij overigens nog steeds dat mensen die nooit lezen, nu in één adem het boek uitlezen. Veel lezers vinden het boek bijzonder goed leesbaar, alsof Remon naast hen zit en zelf vertelt. Ook een compliment voor Theo Sprong, de schrijver.